Studujte moderní společnosti a jejich proměny v Plzni!

Podejte si přihlášku na studium sociálně-vědního oboru sociologie na Filozofické fakultě při Západočeské univerzitě v Plzni.

Naučíte se praktické dovednosti

Teorie je základ, ale poznatky z praxe jsou neocenitelné. Během studia na katedře se můžete aktivně zapojit do skutečných výzkumů.

Porozumíte světu i lidem kolem sebe

Zajímá vás, co, jak nebo proč se děje ve vašem okolí? Naučíme vás vidět a vnímat souvislosti i tam, kde nejsou na první pohled vidět.

Plzeň - místo, které si zamilujete

Plzeň je velká tak akorát, abyste našli dostupné bydlení a ještě si mohli vyjít ven s kamarády. Třeba do studentských klubů.

Vyjedete na stáž do zahraničí

Chcete si zkusit žít na chvíli v cizině? Každoročně nabízíme výjezdy na partnerské univerzity s finančním příspěvkem až 500€.

Poznáte nové přátele a budoucí kolegy

Kamarády/ky na party nebo životního partnera/ku? Na ZČU potkáte skvělé lidi a pořádáme také akce pro studenty či absolventy.

Získáte zkušenosti pro své budoucí zaměstnání

Najdu  po škole dobré uplatnění? Naší absolventi pracují  třeba jako výzkumníci, odborníci na marketing či personalisté. A kde se vidíte vy?

Termín přihlášek pro druhé kolo
je do 31.08.2019

Pro vyplnění elektronické přihlášky je potřeba využít Portal ZČU. Bakalářský obor je bez přijímacího řízení. Pro magisterský obor, se konají přijímačky dne 11.09.2019 od 13:00 v SP 107 –  Sedláčkova 15.

Pro studenty magisterské studia obsahuje test pokročilejší otázky ze sociologie a porozumění odbornému textu v angličtině.

Více informací o příjímacím řízení

Vzorový test pro magisterské studium

Prezenční studium oboru sociologie na Katedře sociologie

Naše katedra nabízí dva stupně studia sociologie – bakalářský a navazující magisterský program.
Studium je možné pouze v prezenční, tedy denní podobě.

Bakalářské studium - 3 roky

BEZ PŘÍJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Studenti se seznámí se sociologickými teoriemi a dějinami, ale také metodologií – kvantitativní a kvalitativní. V rámci oborových témat poznáte blíže oblasti jako demografii či sociologii médií, náboženství, genderu a mnoho dalšího!

Zjistit více o studiu

Magisterské studium - 2 roky

S PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM

Navazující magisterské studium rozšiřuje témata z bakalářského oboru a zaměřuje se více do hloubky jednotlivých problematik. Studenti mají možnost se profilovat v tom, co je baví. Klade větší důraz na synergii mezi teorií a empirií v rámci výzkumů.

Zjistit více o studiu

Výzkumná činnost a projekty

Na katedře si při realizaci výzkumů vyzkoušíte práci v týmech a nejrůznější metody sběru a zpracování dat.

  • Kvantitativní sociologie –  především se budeme věnovat statistickému zpracování dat z velkých výběrových šetření
  • Kvalitativní sociologie – například se budeme věnovat obsahovým analýzám médií, etnografickým metodám jako je zúčastněné pozorování apod.

Aktuálně probíhající výzkumy můžete sledovat na našich oficiálních stránkách a výstupy již dokončených výzkumů, včetně interaktivních grafů či map naleznete na specializovaných stránkách.

Více o aplikovaných výzkumech a interaktivních grafech

Probíhajících výzkumů

Podílejících se studentů

Dokončených výzkumů

Staňte se součástí

Přihlašte se ke studiu sociologie a zapojte se do naších výzkumů

Poznejte naše učitele i studenty

Nahlédněte do našich přednášek a seminářů, poznejte studenty vyšších ročníků, vaše budoucí učitele
a přednášející či zákulisí z naších výzkumů a dalších aktivit jako jsou konference či zahraniční studijní i výzkumné pobyty.

Co dnes dělají absolventi naší katedry?

Stále váháš? Koukni na video Fakulty filozofické