Studujte moderní společnosti a jejich proměny v Plzni!

Podejte si přihlášku na studium sociálně-vědního oboru sociologie na Filozofické fakultě při Západočeské univerzitě v Plzni.

Naučíte se praktické dovednosti

Teorie je základ, ale poznatky z praxe jsou neocenitelné. Během studia na katedře se můžete aktivně zapojit do skutečných výzkumů.

Porozumíte světu i lidem kolem sebe

Zajímá vás, co, jak nebo proč se děje ve vašem okolí? Naučíme vás vidět a vnímat souvislosti i tam, kde nejsou na první pohled vidět.

Plzeň - místo, které si zamilujete

Plzeň je velká tak akorát, abyste našli dostupné bydlení a ještě si mohli vyjít ven s kamarády. Třeba do studentských klubů.

Vyjedete na stáž do zahraničí

Chcete si zkusit žít na chvíli v cizině? Každoročně nabízíme výjezdy na partnerské univerzity s finančním příspěvkem až 500€.

Poznáte nové přátele a budoucí kolegy

Kamarády/ky na party nebo životního partnera/ku? Na ZČU potkáte skvělé lidi a pořádáme také akce pro studenty či absolventy.

Získáte zkušenosti pro své budoucí zaměstnání

Najdu  po škole dobré uplatnění? Naší absolventi pracují  třeba jako výzkumníci, odborníci na marketing či personalisté. A kde se vidíte vy?

Druhé kolo přihlášek
na sociologii do 31.08.2020

Pro vyplnění elektronické přihlášky je potřeba využít Portal ZČU.

Bakalářský obor má přijímací zkoušky v termínu od 14.09.2020 do 18.09.2020 (bude upřesněno) a potřeba je doložit maturitní vysvědčení (úředně ověřenou kopii) do 23.09.2020 na studijní oddělení.

Více informací na webu fakulty

Vzorový test – bakalář

Magisterský obor má přijímací zkoušky v termínu od 14.09.2020 do 18.09.2020 (bude upřesněno) a potřeba je doložit maturitní vysvědčení (úředně ověřenou kopii) do 23.09.2020 na studijní oddělení.

Více informací na webu fakulty

Vzorový test – magistr (navazující)

Prezenční studium oboru sociologie na Katedře sociologie

Naše katedra nabízí dva stupně studia sociologie – bakalářský a navazující magisterský program.
Studium je možné pouze v prezenční, tedy denní podobě.

Bakalářské studium - 3 roky

Studenti se seznámí se sociologickými teoriemi a dějinami, ale také metodologií – kvantitativní a kvalitativní. V rámci oborových témat poznáte blíže oblasti jako demografii či sociologii médií, náboženství, genderu a mnoho dalšího!

Zjistit více o studiu

Magisterské studium - 2 roky

Navazující magisterské studium rozšiřuje témata z bakalářského oboru a zaměřuje se více do hloubky jednotlivých problematik. Studenti mají možnost se profilovat v tom, co je baví. Klade větší důraz na synergii mezi teorií a empirií v rámci výzkumů.

Zjistit více o studiu

Výzkumná činnost a projekty

Na katedře si při realizaci výzkumů vyzkoušíte práci v týmech a nejrůznější metody sběru a zpracování dat.

  • Kvantitativní sociologie –  především se budeme věnovat statistickému zpracování dat z velkých výběrových šetření
  • Kvalitativní sociologie – například se budeme věnovat obsahovým analýzám médií, etnografickým metodám jako je zúčastněné pozorování apod.

Aktuálně probíhající výzkumy můžete sledovat na našich oficiálních stránkách a výstupy již dokončených výzkumů, včetně interaktivních grafů či map naleznete na specializovaných stránkách.

Více o aplikovaných výzkumech a interaktivních grafech

Probíhajících výzkumů

Podílejících se studentů

Dokončených výzkumů

Staňte se součástí

Přihlašte se ke studiu sociologie a zapojte se do naších výzkumů

Poznejte naše učitele i studenty

Nahlédněte do našich přednášek a seminářů, poznejte studenty vyšších ročníků, vaše budoucí učitele
a přednášející či zákulisí z naších výzkumů a dalších aktivit jako jsou konference či zahraniční studijní i výzkumné pobyty.

Co dnes dělají absolventi naší katedry?

Stále váháš? Koukni na video fakulty a naší katedry